Njord Havkajak

 

Guden Njord stammer fra den nordiske mytologi, Hans symbol er skibet Skidladnir, og det er ham som råder over vind og vejr. Det er Njord man skal påkalde for at få god sejlads og fangst.

 

Kajakklubben Njord blev stiftet i 1997.

De tre institutioner Idrætshøjskolen i Århus, Jydsk Pædagog Seminarium og DGI, havde i nogle år haft plads til deres kajakker i Gallos bådehus. Bådehuset ligger på stranden nedenfor Psykiatrisk Hospital i 8240 Risskov.

 

Kajakkerne blev udelukkende brugt til kurser, og lå ellers ubenyttede. En kreds af ansatte i ovennævnte institutioner stiftede Njord, for at også andre end kursisterne kunne få glæde af kajakkerne. De tre institutioner havde efterfølgende første prioritet til kajakkerne, i forbindelse med kurser. Resten af tiden disponerer Njord over kajakkerne

 

Til gengæld for denne ret til at benytte kajakkerne betalte Njord leje af bådpladserne i bådehuset, og stod for vedligeholdelse af kajakkerne.

 

I dag har Jydsk Pædagogseminarium og DGI trukket sig ud af samarbejdet, således er det kun Idrætshøjskolen i Århus og Njord som deltager i samarbejdet.

 

I 2006 fik købte Njord egne kajakker. Herefter er samarbejdet blevet omdefineret til et fælleseje, hvor Idrætshøjskolen i Århus og Njord hver betaler et beløb årligt til nyanskaffelser og til vedligeholdelse.

 

Njords medlemmer kan frit benytte kajakkerne, når nøgleprøven er bestået. Se mere om vedtægter og retningslinier under menupunktet Njord.

 

Bortset fra nøgleprøven vil vi i Njord i videst muligt omfang undgå at lave regler og restriktioner, der begrænser medlemmernes brug af materiellet. Tanken bag Njord har fra starten været, at den sunde fornuft, er det grundlag som alle individuelle aktiviteter bygger på.

Dette betyder dels, at alle har et ansvar for at behandle kajakker og andet udstyr skånsomt, dels at alle ud fra kendskabet til egne færdigheder, har ansvaret for at vurdere hvor og hvornår det er sikkert at benytte kajakkerne. Endelig betyder det også at alle har et ansvar for hinanden.

 

Gennem sæsonen afholdes klubaftener, hvor medlemmer uden nøgleprøve kan komme og padle sammen med mere erfarne roere, tillige afholdes adskillige ture af kortere eller længere varighed, hvor medlemmerne får mulighed for at komme ud og padle andre steder end på Århus Bugten.

 

Alle aktiviteter annonceres i kalenderen på www.njord.dk.